“Việc thực hiện chính sách

6 tháng đầu năm 2019, toàn quốc xảy ra 7.829 vụ xâm hại trẻ em

6 tháng đầu năm 2019, toàn quốc xảy ra 7.829 vụ xâm hại trẻ em

Thời sự - 20/08/2019 09:56

SKĐS - Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu vừa chủ trì phiên họp với Đoàn công tác số 1 của Đoàn giám sát Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”.