SKĐS - Các bác sĩ cho biết, hầu hết các bệnh nhân khi được hỏi đều cho biết đã từng dùng các loại thuốc nam truyền miệng để chữa bệnh vảy nến.