Vị trí Crimea quan trọng cỡ nào?

13-03-2014 4:45 PM | Quốc tế

SKĐS - Dưới đây là biểu đồ khái quát về khu tự trị Crimea, thuộc Ukraine, do AFP và Vietnam+ thực hiện.

Dưới đây là biểu đồ khái quát về khu tự trị Crimea, thuộc Ukraine, do AFP và Vietnam thực hiện.

[INFOGRAPHIC] Vị trí Crimea quan trọng cỡ nào?
Ảnh: Reuters.

 

 

 


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH