vi phạm về quảng cáo thực phẩm

Một số website quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe có dấu hiệu vi phạm

Một số website quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe có dấu hiệu vi phạm

Tin nóng y tế - 03/08/2018 08:28

SKĐS - Cục An toàn thực phẩm- Bộ Y tế cho biết, trong thời gian vừa qua trên một số website quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có dấu hiệu vi phạm quy định về quảng cáo