vi phạm về an toàn thực phẩm

Sản phẩm thực phẩm Pure Vina Noni Ball không đạt chuẩn bị Thanh tra Bộ Y tế thu hồi

Sản phẩm thực phẩm Pure Vina Noni Ball không đạt chuẩn bị Thanh tra Bộ Y tế thu hồi

Tin nóng y tế - 12/09/2018 07:56

SKĐS - Thanh tra Bộ Y tế đã ra quyết định thu hồi sản phẩm thực phẩm Pure Vina Noni Ball của Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ sản xuất Việt Nam House Cente tại Đà Nẵng, do vi phạm về an toàn thực phẩm