Vi phạm quy định về xét nghiệm HIV, xử lý thế nào?

02-10-2014 9:21 AM | Thời sự

SKĐS - Luật phòng, chống HIV/AIDS quy định, tất cả các trường hợp xét nghiệm HIV đều phải được tư vấn trước và sau khi xét nghiệm HIV.

Trong quá trình khám bệnh tại bệnh viện A, tôi được chỉ định làm một số xét nghiệm và khi trả kết quả tôi mới được biết là mình có được làm cả xét nghiệm HIV. Vậy xin cho tôi biết trong trường hợp này, bệnh viện A có vi phạm quy định nào của pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS hay không? Nếu có thì hành vi này sẽ bị xử lý như thế nào?

Lưu Ngọc Hà (Thái Bình)

Trả lời:

Nếu đúng như bạn phản ánh thì trước hết phải khẳng định với bạn là bệnh viện A đã vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật phòng, chống HIV/AIDS. Theo quy định nêu trên thì tất cả các trường hợp xét nghiệm HIV đều phải được tư vấn trước và sau khi xét nghiệm HIV. Nội dung và quy trình tư vấn phải bảo đảm tuân thủ quy định tại Quyết định số 647/QĐ-BYT ngày 22/2/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Và theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế thì bệnh viện đó sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Trong trường hợp bệnh viện A là bệnh viện nhà nước thì theo quy định của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính thì cơ quan nhà nước thực hiện hành vi vi phạm thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao, thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, mà bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan.

Luật gia Trần Ngọc Duy

 

 


Ý kiến của bạn