Hà Nội

vẽ tranh môi trường không thuốc lá

Nhiều bức tranh thể hiện mong ước của trẻ em được sống trong môi trường không khói thuốc

Nhiều bức tranh thể hiện mong ước của trẻ em được sống trong môi trường không khói thuốc

Tin nóng y tế - 16/06/2019 14:09

SKĐS - Số người hút thuốc lá nhận được lời khuyên bỏ thuốc từ các thành viên gia đình tăng từ 44% năm 2017 lên 50% năm 2018. 70% số người hút thuốc đã cố gắng để bỏ thuốc và hơn 60% người không hút thuốc đã có cố gắng nhắc và khuyên người hút thuốc bỏ thuốc.