Vào viện cấp cứu quên mang thẻ BHYT có được thanh toán?

16-05-2023 9:10 PM | Y tế

SKĐS - Nhiều người tham gia BHYT băn khoăn nếu đi cấp cứu nhưng quên mang theo thẻ bảo hiểm thì có được đảm bảo quyền lợi, mức hưởng hay không?SKĐS
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH