VANJ

Tình cảm thân thương từ nơi xa gửi tới báo Sức khỏe&Đời sống

Tình cảm thân thương từ nơi xa gửi tới báo Sức khỏe&Đời sống

Quốc tế - 29/06/2021 18:52

SKĐS - Ở phương trời xa, có người bạn nước ngoài và người Việt xa xứ dành tình cảm thân thương cho ngành y Việt Nam và báo Sức khỏe&Đời sống.