Vân vi chuyện cỗ lòng

Vân vi chuyện cỗ lòng (Kỳ 3)

Vân vi chuyện cỗ lòng (Kỳ 3)

Đời sống - 29/05/2020 07:30

SKĐS - Lòng lợn, không chỉ luộc. Dẫu luộc, có vẻ như là đỉnh cao của món lòng. “Nhớ nhau chảy hai hàng nước... mắm, anh gửi cho em một đĩa lòng” (ca dao). Nước mắm chưa phải đỉnh cao của lòng lợn, mà cứ phải là mắm tôm chanh.