Hà Nội

van tim

Cách mạng mới về van tim

Cách mạng mới về van tim

Thông tin dược học - 04/03/2020 13:20

SKĐS - Các nhà khoa học đã tạo ra loại van tim mới có thể giãn nở khi tim phát triển (đối với trẻ em). Đây là bước tiến lớn đối với van tin nhân tạo.