Văn phòng Bộ Y tế mời thầu mua trang thiết bị, máy văn phòng

14-10-2013 4:18 PM | Tin nóng y tế

THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên bên mời thầu: Văn phòng Bộ Y tế

- Tên gói thầu: Mua trang thiết bị, máy văn phòng

- Tên dự án: Đề án “Triển khai thực hiện Đề án đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại 62 huyện nghèo”

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2013

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

- Thời gian bán HSMT: từ 10h ngày 14/10/2013 đến trước 14h ngày 18/10/2013 (trong giờ hành chính)

- Địa điểm bán HSMT: Phòng Tài chính kế toán Văn phòng Bộ Y tế - 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội (Phòng 103 nhà B). Điện thoại: 0462732164

- Giá bán 1 bộ HSMT: 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng chẵn)

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Tài chính kế toán Văn phòng Bộ Y tế - 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội (Phòng 103 nhà B). Điện thoại: 0462732164

- Thời điểm đóng thầu: 14h ngày 18/10/2013

- Hình thức bảo đảm bằng thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tiền mặt

CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
Nguyễn Xuân Trường (đã ký)


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH