văn kiện

Ngày 30/1 - Đại hội XIII tiếp tục xem xét về công tác nhân sự

Ngày 30/1 - Đại hội XIII tiếp tục xem xét về công tác nhân sự

Xã hội - 30/01/2021 10:06

SKĐS - Công tác nhân sự, bầu cử tiếp tục được Đại hội XIII của Đảng xem xét, quyết định trong chương trình làm việc ngày 30/1.