bảo hiểm y tế,thất nghiệp

Sẽ sửa đổi cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

SKĐS - Bộ Tài chính đang dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 60/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

ĐỌC NHIỀU NHẤT