bộ y tế,bãi bỏ,văn bản,bãi bỏ hoàn toàn,bãi bỏ một phần,an toàn thực phẩm,dược,trang thiết bị y tế,tổ chức cán bộ

Danh sách chi tiết 40 văn bản Bộ Y tế bãi bỏ hoàn toàn, một phần từ ngày 15/11/2018

SKĐS - Bộ Y tế đã bãi bỏ hoàn toàn 28 văn bản quy phạm pháp luật và bãi bỏ một phần 12 văn bản quy phạm pháp luật ở các lĩnh vực an toàn thực phẩm, y tế dự phòng, kế hoạch tài chính, dược, bảo hiểm y tế, khoa học-công nghệ và đào tạo, thanh tra, phòng chống HIV/AIDS, tổ chức cán bộ, quản lý môi trường y tế