Hà Nội

Vaccine mRNA COVID-19

Vaccine mRNA COVID-19 không gây ra vấn đề sức khỏe nghiêm trọng

Vaccine mRNA COVID-19 không gây ra vấn đề sức khỏe nghiêm trọng

Vaccine - 08/09/2021 17:32

Một nghiên cứu diễn ra trên hơn 6 triệu người Mỹ không tìm thấy tác dụng phụ nghiêm trọng nào liên quan đến vaccine mRNA COVID-19...