vaccine đầu tiên

Lịch sử nhân loại đã thay đổi như thế nào khi tìm ra vaccine đầu tiên?

Lịch sử nhân loại đã thay đổi như thế nào khi tìm ra vaccine đầu tiên?

Y học 360 - 02/10/2022 05:50

Thế giới đã đạt được những thành tựu lớn trong việc tạo ra vaccine phòng bệnh. Vậy ai là người đầu tiên đã phát minh ra vaccine? Vai trò của vaccine trong y học dự phòng giúp lịch sử nhân loại thay đổi như thế nào?