vaccine cúm mùa

Nghiên cứu vaccine mới chống cúm mùa đồng thời phòng COVID-19

Nghiên cứu vaccine mới chống cúm mùa đồng thời phòng COVID-19

Vaccine - 28/02/2022 16:28

Nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới đã quan tâm đến việc sản xuất một loại vaccine có thể vừa phòng chống virus SARS-CoV-2 vừa phòng chống các chủng của virus corona.