vaccine cúm mùa

Tiêm vaccine cúm mùa tránh nguy cơ đồng nhiễm bệnh

Tiêm vaccine cúm mùa tránh nguy cơ đồng nhiễm bệnh

Y tế - 24/09/2022 08:49

SKĐS - Một người nhiễm cúm có thể đồng nhiễm COVID-19, sốt xuất huyết… Việc tiêm phòng vaccine cúm mùa giúp giảm tình trạng nặng khi nhiễm bệnh và tránh đồng nhiễm cúm với các bệnh khác.