vaccine COVID-19 Nano Covax

Thông tin mới nhất về vaccine COVID-19 "made in Vietnam" Nano Covax, ngày mai Bộ Y tế họp thẩm định

Thông tin mới nhất về vaccine COVID-19 "made in Vietnam" Nano Covax, ngày mai Bộ Y tế họp thẩm định

Y tế - 06/08/2021 12:27

SKĐS - Vaccine COVD-19 Nano Covax "made in Việt Nam" đã có kết quả mới. Ngay ngày mai (7/8), Bộ Y tế sẽ họp hội đồng thẩm định.