Hà Nội

vã mồ hôi

Cảnh giác với bệnh viêm cơ tim ở trẻ

Cảnh giác với bệnh viêm cơ tim ở trẻ

Bệnh trẻ em - 16/08/2021 13:44

SKĐS - Viêm cơ tim là bệnh lý tim mạch trầm trọng, thường gây ra do các siêu vi như: Coxsackie virus type B1 - 5, Coxsackie virus type A 4, Coxsackie virus type A 16, Echo virus, Adeno virus, Herpes simplex virus, Influenza virus...