Ưu tiên đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

29-12-2013 7:17 PM | Thời sự

SKĐS - Tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc vừa tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020”.

Tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc vừa tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020”. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và chỉ đạo hội nghị. “Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020” đề ra 7 mục tiêu quan trọng phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) gồm nâng cao dân trí; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; giảm nghèo; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; phát triển văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục; củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; đảm bảo môi trường sống...

Khám bệnh cho bà con dân tộc Mông ở Mù Cang Chải, Yên Bái.  Ảnh: N. Hồng

Phát biểu tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử khẳng định: “Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020” tiếp tục thể hiện sự quan tâm của Đảng, Chính phủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đối với công tác dân tộc; dành một nguồn lực ưu tiên  đáng kể để đầu tư cho vùng DTTS...

Nam Khánh


Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH