Hà Nội

Unilever chung tay phòng chống dịch

Tăng cường gói tài trợ cho Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi phòng chống dịch

Tăng cường gói tài trợ cho Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi phòng chống dịch

Tin nóng y tế - 12/08/2020 14:04

SKĐS - Sáng 12-8 Unilever đã vận chuyển hàng hỗ trợ đến Bệnh viện Đà Nẵng, giúp tăng cường nguồn lực cho tuyến đầu trong bối cảnh Đà Nẵng tiếp tục cách ly xã hội. Đồng thời, Unilever cũng đưa hàng hỗ trợ đến các khu cách ly ở Quảng Nam và Quảng Ngãi, chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh.