ung thư tự chữa

Cấp cứu bệnh nhân ung thư, bỏ viện về chữa thuốc nam

Cấp cứu bệnh nhân ung thư, bỏ viện về chữa thuốc nam

- 30/04/2019 06:00

SKĐS - Trực lễ 2 ngày liền đã thấy mệt lại còn thấy tức. Chỉ 1 ngày mà có 2 ca bệnh vào cấp cứu chỉ vì bị ung thư mà bỏ viện về dùng thuốc nam.