ung thư ở trẻ em

Tại Việt Nam mỗi năm có thêm khoảng 2.500 trẻ em mắc ung thư

Tại Việt Nam mỗi năm có thêm khoảng 2.500 trẻ em mắc ung thư

Y tế - 26/09/2022 11:15

SKĐS - Mỗi năm trên thế giới có khoảng 280.000 trẻ dưới 19 tuổi được chẩn đoán ung thư mới. Tại Việt Nam, mỗi năm có thêm khoảng 2.500 trẻ em mắc ung thư. Tại các nước phát triển, trên 80% trẻ ung thư được chữa khỏi, trong khi đó, tại các nước thu nhập thấp và trung bình, tỷ lệ chữa khỏi chỉ đạt 20%.