Ứng dụng công nghệ 4.0

Ứng dụng công nghệ 4.0: Giảm thời gian chờ đợi của người bệnh

Ứng dụng công nghệ 4.0: Giảm thời gian chờ đợi của người bệnh

Tin nóng y tế - 21/03/2018 08:28

SKĐS - Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) 4.0 được kỳ vọng sẽ giúp lãnh đạo bệnh viện (BV) quản lý toàn bộ hoạt động với các số liệu trực tuyến, thực hiện bệnh án điện tử, hỗ trợ bác sĩ khám chữa bệnh từ xa; giảm rủi ro, sai sót thông qua việc cảnh báo tương tác thuốc, sự trùng lặp trong các toa thuốc...