u nang buồng trứng có đẻ được không

U nang buồng trứng có ảnh hưởng sinh sản?

U nang buồng trứng có ảnh hưởng sinh sản?

Đời sống - 07/01/2020 07:21

SKĐS - U nang buồng trứng là bệnh mà nhiều phụ nữ mắc phải. Các trường hợp mắc u nang buồng trứng đa số ở dạng lành tính, không nguy hiểm tính mạng.