tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19

Lạng Sơn phát huy vai trò người có uy tín trong phòng, chống dịch COVID-19

Lạng Sơn phát huy vai trò người có uy tín trong phòng, chống dịch COVID-19

Thời sự - 30/07/2021 15:59

Bằng tinh thần trách nhiệm và uy tín của mình, những người có uy tín trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã và đang tích cực tham gia cùng chính quyền tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.