tương tác thuốc với người cao huyết áp

Người cao huyết áp: Thận trọng với  nhóm thuốc nào?

Người cao huyết áp: Thận trọng với nhóm thuốc nào?

An toàn dùng thuốc - 18/01/2020 08:54

SKĐS - Người bị cao huyết áp có số đo huyết áp vốn cao hơn người bình thường và phải thường xuyên dùng thuốc Điều trị để đưa số đo về mức thấp hơn có thể chấp nhận được (gọi là huyết áp mục tiêu)