Hà Nội

túi an sinh

TP.HCM giãn cách kéo dài, tiếp tục hỗ trợ người khó khăn thế nào?

TP.HCM giãn cách kéo dài, tiếp tục hỗ trợ người khó khăn thế nào?

Xã hội - 15/09/2021 06:25

SKĐS - Lãnh đạo TP.HCM thông tin, để công tác phòng, chống dịch được tốt hơn, bảo vệ sức khỏe và đời sống của nhân dân, TP.HCM sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 dự kiến đến cuối tháng 9.