Hà Nội

tự ý dùng thuốc

Cảnh báo mất an toàn khi dùng lại toa thuốc cũ

Cảnh báo mất an toàn khi dùng lại toa thuốc cũ

An toàn dùng thuốc - 09/10/2021 16:32

SKĐS – Không tái khám mà tiếp tục sử dụng toa thuốc cũ, bệnh nhân đối mặt nguy hiểm khi xuất hiện tình trạng xuất huyết não.