Dân số

Tin tức nhanh nhất và đầy đủ nhất về Dân số. Mời các bạn đón đọc các bài viết về Dân số và chia sẻ thông tin Dân số
Tin tức về : Dân số
 • Cơ bản chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030

  SKĐS - Nghị quyết 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới nêu rõ cần tăng cường nguồn lực trong nước cho công tác phòng chống HIV/AIDS, cơ bản chấm dứt các dịch bệnh AIDS vào năm 2030.
 • Đảm bảo mọi nguồn lực tốt nhất cho công tác dân số trong tình hình mới

  SKĐS - Nghị quyết số 21-NQ/TW đã nêu rõ 8 mục tiêu lớn bao trùm toàn bộ các vấn đề về dân số đến năm 2030 và để thực hiện thành công thì việc tăng cường, đảm bảo nguồn lực tốt nhất cho công tác dân số là hết sức quan trọng, cần thiết.
 • Đổi mới nội dung tuyên truyền về công tác dân số trong tình hình mới

  SKĐS - Đứng trước những thách thức về dân số hiện nay, Nghị quyết số 21-NQ/TW đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó có đổi mới nội dung tuyên truyền nhằm giải quyết một cách toàn diện, đồng bộ các vấn đề này.
 • Phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ về dân số

  SKĐS - Tại Nghị quyết số 21-NQ/TW, Ban chấp hành Trung ương đã đề ra 8 mục tiêu quan trọng trong công tác dân số đến năm 2030 và một trong những giải pháp để hoàn thành chính là phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ về dân số.
 • Nâng cao năng lực cán bộ- Giải pháp quan trọng cho công tác dân số

  SKĐS - Nghị quyết số 21-NQ/TW chỉ rõ cần đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, thực hiện chuẩn hóa đội ngũ cán bộ dân số các cấp, các ngành đáp ứng yêu cầu chuyển hướng sang chính sách dân số và phát triển.
 • Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế “Thầy thuốc phải như mẹ hiền”

  ,bộ y tế
  SKĐS - Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế “Thầy thuốc phải như mẹ hiền”, có năng lực chuyên môn vững vàng, tiếp cận trình độ quốc tế.
 • Chuyển mạnh nội dung tuyên truyền sang dân số và phát triển

  SKĐS - Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới nhấn mạnh việc chuyển trọng tâm từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển nên một trong những biện pháp quan trọng cần triển khai hiệu quả chính là đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động về công tác dân số.
 • Những điểm mới về công tác dân số trong tình hình mới

  SKĐS - Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới, ngoài việc điểm lại những thành tựu và hạn chế sau 25 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa VII còn có nhiều điểm mới đáng chú ý.
 • Giải pháp duy trì vững chắc mức sinh thay thế

  SKĐS - Nước ta đã đạt mức sinh thay thế sớm 10 năm nhưng thực tế cho thấy đã có những địa phương có mức sinh thấp hơn, tiềm ẩn những nguy cơ về bất ổn xã hội. Chính vì vậy, Nghị quyết số 21-NQ/TW đề ra mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế và các biện pháp để thực hiện.
 • Duy trì kế hoạch hóa gia đình trong Nghị quyết dân số mới

  ,Nghị quyết
  SKĐS - Kế hoạch hóa gia đình là biện pháp hiệu quả đối với công tác dân số nhiều năm trước với mục tiêu giảm mức sinh. Đến nay, tình hình dân số có nhiều biến động nên Ban chấp hành Trung ương quyết định chuyển trọng tâm sang dân số và phát triển nhưng vẫn duy trì kế hoạch hóa gia đình theo định hướng mới.
1 2 3