Tự hào ngành y

04-03-2022 4:04 PM | Sức khỏe TV

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lớp lớp cán bộ y tế cách mạng Việt Nam đã nỗ lực không ngừng phấn đấu, vượt qua hy sinh gian khổ cả trong thời chiến cũng như thời bình xây dựng nên sự nghiệp y tế đầy tự hào như ngày hôm nay.


PV
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH