Từ điểm nóng COVID-19 số 9: Vượt gian khó níu giữ sự sống cho bệnh nhân

13-10-2021 18:04 | Sức khỏe TV

SKĐS - Trung tâm Hồi sức tích cực COVID- 19, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại TP. Hồ Chí Minh được thành lập trong vòng 11 ngày, gần 2 tháng đã trôi qua hơn 900 bệnh nhân đã được điều trị tại đây, hơn 300 bệnh nhân đã hồi phục xuất viện hoặc thuyên chuyển xuống tuyến dưới.


Vụ Truyền thông và Thi đua Khen thưởng, Bộ Y tế
Ý kiến của bạn