tự chủ

Thống nhất rà soát, sắp xếp giảm đầu mối do Bộ Y tế trực tiếp quản lý

Thống nhất rà soát, sắp xếp giảm đầu mối do Bộ Y tế trực tiếp quản lý

Y tế - 17/02/2023 07:14

SKĐS - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thống nhất với mục tiêu là rà soát, sắp xếp giảm đầu mối do Bộ Y tế trực tiếp quản lý ít nhất 20% theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW, trong đó phấn đấu 20% đơn vị tự chủ bổ sung thêm.