Tự chủ một phần

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Bệnh viện xin tự chủ một phần là hợp lý, miễn sao phục vụ cho người dân tốt nhất

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Bệnh viện xin tự chủ một phần là hợp lý, miễn sao phục vụ cho người dân tốt nhất

Thời sự - 05/11/2022 10:14

SKĐS - Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng, việc các đơn vị bệnh viện xin tự chủ một phần là hợp lý, miễn sao phục vụ cho người dân tốt nhất và làm thế nào để cho đơn vị ngày càng phát triển.