Tự chủ bệnh viện, 25.000 nhân viên y tế không hưởng lương từ ngân sách

25-05-2018 2:30 PM | Tin nóng y tế

SKĐS - Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành quyết định phân cấp quyền tự chủ về tổ chức bộ máy, tuyển dụng viên chức đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc bộ được giao tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên

Thông tin tại Hội thảo về tự chủ tài chính trong bệnh viện công do Bệnh viện Bạch Mai tổ chức tại Thanh Hoá, TS Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y tế cho biết, Bộ Trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã ban hành quyết định phân cấp quyền tự chủ về tổ chức bộ máy, tuyển dụng viên chức đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc bộ được giao tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, có hiệu lực từ 23.5.2018.

Theo đó, các đơn vị sự nghiệp của Bộ Y tế được giao tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, tuyển dụng viên chức gồm: thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức thuộc đơn vị ngoài các tổ chức trong cơ cấu tổ chức được phê duyệt trong quy chế tổ chức hoạt động của đơn vụ theo hướng tinh gọn hiệu quả phù hợp chức năng nhiệm vụ của đơn vị và đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật;

Các đơn vị sự nghiệp được quyết định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức dnah nghề nghiệp và số lượng người làm việc theo phân cấp; được tổ chức tuyển dụng viên chức của đơn vị theo quy định pháp luật.

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế được giao tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên có trách nhiệm xây dựng bổ sung sửa đổi quy chế tổ chức và hoạt động thường xuyên.

Theo Bộ Y tế, việc thực hiện tự chủ tài chính trong bệnh viện hiện đã áp dụng tại 25 bệnh viện thuộc Bộ Y tế, giúp giảm 25.000 cán bộ nhà nước không phải trả lương, tiết kiệm 1.500 tỷ đồng/năm.


Thái Bình
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH