Từ 6 giờ ngày 28/5, Đà Nẵng cho hoạt động lại một số dịch vụ vận chuyển

27-05-2021 4:12 PM | Thời sự

SKĐS - Từ 6h ngày 28/5, TP Đà Nẵng cho phép dịch vụ vận chuyển hoạt động trở lại sau thời gian tạm dừng. Chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện, bên cung cấp dịch vụ, hành khách… phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Hành khách, người điều khiển phương tiện... phải tuân thủ các quy định phòng, chống dịch

Trong sáng ngày 27/5, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản số 3237/UBND-KGVX về cho phép dịch vụ vận chuyển hoạt động trở lại từ 6 giờ ngày 28/5.

Theo đó, các hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ ngồi trên địa bàn thành phố, bao gồm các loại hình ứng dụng công nghệ như GrabCar... Hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 2 bánh trên địa bàn thành phố, bao gồm loại hình ứng dụng công nghệ, như GrabBike... Hoạt động giao nhận, vận chuyển hàng bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 2 bánh trên địa bàn thành phố của người giao hàng công nghệ sẽ được phép hoạt động trở lại từ 6 giờ ngày 28/5 sau thời gian tạm dừng theo quy định tại Công văn số 2938/UBND-KGVX.

Văn bản nêu rõ, chủ phương tiện và người điều khiển các phương tiện phải có Bản cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế và quy định phòng, chống dịch trên phương tiện theo quy định của Bộ Giao thông- Vận tải.

Đối với người điều khiển các phương tiện, chỉ được hoạt động khi đã được xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2; phải khai báo y tế điện tử hằng ngày và mở/ bật ứng dụng Bluezone thường xuyên khi hoạt động. Có trách nhiệm từ chối phục vụ nếu khách hàng chưa thực hiện đúng quy định về phòng, chống dịch theo quy định.

Các  đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải, chỉ cấp tài khoản cho các đối tác đã được xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; Cung cấp danh sách đối tác về Sở Thông tin và Truyền thông để thông báo, nhắc nhở khai báo y tế, phục vụ công tác truy vết, xét nghiệm; Cung cấp thông tin cung cấp dịch vụ (hành trình, thông tin khách hàng đặt dịch vụ...) định kỳ hoặc theo yêu cầu để khai thác thông tin, sẵn sàng phục vụ công tác phòng, chống dịch khi cần thiết.

Các hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ ngồi (bao gồm GrabCar...) ngoài việc đảm bảo các quy định về công tác phòng chống dịch thì cũng không được vận chuyển quá một nửa số khách trên xe theo quy định.

Đối với các hoạt động vận chuyển khác đang có quy định tạm dừng, tiếp tục tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới.


Phúc Võ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH