TTYT Kỳ Sơn

Vượt núi, băng rừng cứu bệnh nhân người Lào

Vượt núi, băng rừng cứu bệnh nhân người Lào

Sự hi sinh thầm lặng - 12/08/2022 17:37

SKĐS - Y tế của tỉnh Xiêng Khoảng (Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào) còn nhiều khó khăn, thầy thuốc tỉnh Nghệ An đã trở thành "cứu tinh", người thân của bệnh nhân nước bạn.