TS. Shin Young-soo

Giám đốc WHO Tây Thái Bình Dương: “Việt Nam chú trọng y tế cơ sở là đúng hướng”

Giám đốc WHO Tây Thái Bình Dương: “Việt Nam chú trọng y tế cơ sở là đúng hướng”

Quốc tế - 03/04/2018 11:01

SKĐS - TS.Shin Young-soo, Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO chia sẻ ông ấn tượng với mức tuổi thọ cao (76 tuổi) của Việt Nam, ngang với các quốc gia có thu nhập bình quân đầu người 8000USD/năm hoặc cao hơn, trong khi thu nhập bình quân của Việt Nam chỉ là 2500USD/người/năm. Chưa có một quốc gia nào từ lúc thu nhập đầu người mới 1000USD/năm đã cam kết chính trị mạnh mẽ xây dựng hệ thống Bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân như Việt Nam, và tới nay đã bao phủ rộng khắp tới gần 90% người dân.