Truyền thông cơ động về an toàn thực phẩm tại thành phố du lịch Nha Trang

20-12-2018 10:51 | Tin nóng y tế

SKĐS - Các đội truyền thông cơ động diễu hành qua các tuyến phố chính với cờ phướn, băng rôn, khẩu hiệu mang thông điệp về bảo đảm an toàn thực phẩm, phát tờ rơi hướng dẫn việc tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm tại một số chợ đầu mối…

Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế vừa phối hợp với câc đơn vị liên quan tổ chức hoạt động Truyền thông cơ động, cổ động về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Đội truyền thông cơ động mang theo thông điệp về an toàn thực phẩm diễu hành trên các tuyển phố của thành phố Nha Trang

Theo đó, đội truyền thông với cờ phướn, khẩu hiệu thông điệp về bảo đảm an toàn thực phẩm đã diễu hành trên các tuyến phố chính tại các thành phố, phát tờ rơi tuyên truyền về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại một số chợ đầu mối.

Đây là hoạt động thực tế góp phần truyền thông về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại cộng đồng.

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm cũng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chiến dịch truyền thông cơ động về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng.

Tại những thành phố này, các đội truyền thông cơ động diễu hành qua các tuyến phố chính với cờ phướn, băng rôn, khẩu hiệu mang thông điệp về bảo đảm an toàn thực phẩm, phát tờ rơi hướng dẫn việc tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm tại một số chợ đầu mối…

Theo Cục An toàn thực phẩm, công tác tuyên truyền, giáo dục về an toàn thực phẩm hiện vẫn chưa đạt hiệu quả như mong muốn, chưa kết nối được nguồn thực phẩm sạch với người tiêu dùng.

Đội truyền thông cơ động mang theo thông điệp về an toàn thực phẩm vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh phát cho người bán hàng và người mua hàng

Công tác truyền thông tư vấn trực tiếp chưa được quan tâm đúng mức, công tác tuyên truyền đôi lúc còn rời rạc, thiếu gắn kết dẫn đến hiểu biết về an toàn thực phẩm của người dân bị hạn chế. Cùng với đó, nguồn lực phục vụ công tác truyền thông còn mỏng, đội ngũ cán bộ quản lý an toàn thực phẩm tuyến quận, huyện, phường, xã thường là kiêm nhiệm, gây khó khăn cho công tác truyền thông về an toàn thực phẩm.

Do đó, Cục An toàn thực phẩm đã cùng các đơn vị liên quan triển khai hình thức truyền thông cơ động nhằm tạo nên một "kênh" truyền thông thực tế để tạo nên sự quan tâm của cộng đồng hơn nữa về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm


Nguyễn Hoàng
Ý kiến của bạn