Trường đại học Y tế công cộng thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020

31-08-2020 9:50 AM | Thời sự

SKĐS - Trường Đại học Y tế Công cộng vừa thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 gồm 8 chỉ tiêu viên chức vào các 6 vị trí khác nhau...

I. SỐ LƯỢNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN: 08 viên chức (có danh sách kèm theo)

II. VỊ TRÍ VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG

1. Vị trí tuyển dụng (có danh sách kèm theo)

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức

2.1. Tiêu chuẩn chung

Người đăng ký dự tuyển phải có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức tuyển dụng và có đủ các điều kiện sau đây:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm;

- Không mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án, bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2.2. Tiêu chuẩn trình độ Tin học

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương theo quy định.

2.3. Tiêu chuẩn trình độ Ngoại ngữ

Có trình độ Tiếng Anh bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương theo quy định.

III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG, XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN, ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN TRONG KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC


1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2. Nội dung xét tuyển:

- Vòng 1: Xét Phiếu đăng ký dự tuyển.

- Vòng 2: Thi chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí tuyển dụng và chuyên ngành bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp.

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức: Tính theo thang điểm 100.

3.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a. Có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành đạt từ 50 điểm trở lên;

b. Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

3.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

3.3. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

3.4. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

4. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

- Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

IV. KINH PHÍ

Lệ phí dự xét tuyển: 500.000đ/thí sinh theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí dự tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời gian: giờ hành chính các ngày làm việc từ ngày 31/8/2020 đến hết ngày 29/9/2020.

2. Địa điểm: người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính theo địa chỉ: Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng A212, Tầng 2 Nhà A), Trường Đại học Y tế công cộng, số 1A đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại: 024-62662384.

LƯU Ý:

1. Thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ.

2. Hội đồng tuyển dụng Trường Đại học Y tế công cộng không trả lại Phiếu đăng ký dự tuyển và lệ phí cho người đăng ký dự tuyển nếu người đăng ký dự tuyển không tham gia dự tuyển hoặc kết quả không trúng tuyển.

3. Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển ban hành kèm theo Nghị định số 161/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ được đăng tải trên website của Trường tại đường link: http://huph.edu.vn

4. Danh sách đủ điều kiện dự vòng phỏng vấn xét tuyển viên chức được niêm yết công khai tại bảng tin của Trường Đại học Y tế công cộng và trang thông tin điện tử của Trường tại: http://huph.edu.vn

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN

1. Thời gian: Dự kiến tuần cuối cùng của tháng 10 năm 2020.

2. Địa điểm: Phòng A207, tầng 2, nhà A, Trường Đại học Y tế công cộng - Số 1A đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.


DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ, CHỈ TIÊU, TIÊU CHUẨN XÉT TUYỂN ĐỢT 2 NĂM 2020

TT

Vị trí việc làm tuyển dụng

Số lượng

Tiêu chuẩn khung năng lực vị trí việc làm

1

Giảng viên Sức khỏe môi trường

01

- Tốt nghiệp Thạc sĩ khối ngành khoa học sức khoẻ hoặc ngành kỹ thuật môi trường trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên.

2

Giảng viên Dinh dưỡng

02

- Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Dinh dưỡng cộng đồng, Y tế công cộng hoặc Y học dự phòng trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên.

3

Giảng viên An toàn thực phẩm

01

- Tốt nghiệp Thạc sĩ khối ngành khoa học sức khoẻ trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên.

4

Giảng viên Y học lâm sàng

01

- Tốt nghiệp Bác sĩ hoặc Thạc sĩ trở lên khối ngành Y/Dược/Khoa học sức khỏe.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên.

5

Giảng viên Xét nghiệm

02

- Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên các ngành Y dược, Công nghệ sinh Học, Hóa học, Vi sinh, Huyết học và các nghành khác liên quan đến lĩnh vực xét nghiệm Y học.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên.

6

Chuyên viên Hành chính tổng hợp

01

- Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Hành chính, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Quản trị văn phòng/doanh nghiệp hoặc các ngành phù hợp.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.


Nguyễn Hoàng
Ý kiến của bạn