Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Trường học cho sinh viên - Nơi tạo nguồn nhân lực cho các tổ chức, doanh nghiệp

Trường học cho sinh viên - Nơi tạo nguồn nhân lực cho các tổ chức, doanh nghiệp

Thông tin dược học - 16/09/2019 16:39

SKĐS - Sứ mệnh của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội là đào tạo các nhà kinh tế và kĩ thuật - công nghệ thực hành, các bác sĩ, dược sỹ, tạo nguồn nhân lực cho các tổ chức, doanh nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội.