trước 15/9 phải hoàn thành tiêm mũi 1 vaccine COVID-19