trung tâm tư vấn

Bệnh viện Nội tiết Trung ương: Khai trương trung tâm tư vấn, khám chữa  bệnh từ xa mùa COVID-19

Bệnh viện Nội tiết Trung ương: Khai trương trung tâm tư vấn, khám chữa bệnh từ xa mùa COVID-19

Tin nóng y tế - 22/08/2020 11:08

SKĐS - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp và phục vụ cho chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật trong hoạt động y tế. Bệnh viện Nội tiết Trung ương là một trong những cơ sở y tế tham gia hoạt động triển khai hỗ trợ tư vấn Khám, Chữa bệnh từ xa.