Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ được xếp hạng là đơn vị sự nghiệp Y tế Hạng I

07-06-2023 2:14 PM | Y tế

UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định 1139 /QĐ-UBND về việc xếp hạng lại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ. Theo đó, UBND tỉnh Phú Thọ quyết định xếp hạng lại đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ là đơn vị sự nghiệp y tế hạng I, từ ngày 01/07/2023.

Phòng tiêm chủng vaccine dịch vụ Trung tâm Kiếm soát bệnh tật tỉnh luôn đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ được thành lập theo Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ, trên cơ sở hợp nhất các trung tâm: Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe; được xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập hạng I năm 2018, trực thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ được xếp hạng là đơn vị sự nghiệp Y tế Hạng I - Ảnh 2.

Người dân được khám, tư vấn dinh dưỡng miễn phí bởi các chuyên gia giầu kinh nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ được xếp hạng là đơn vị sự nghiệp Y tế Hạng I - Ảnh 3.

Hệ thống xét nghiệm hiện đại cho kết quả chính xác nhất, phục vụ công tác chẩn đoán, điều trị bệnh

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ được xếp hạng là đơn vị sự nghiệp Y tế Hạng I - Ảnh 4.

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ thường xuyên khám sàng lọc sức khỏe miễn phí tại cộng đồng

Trong thời gian qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo cơ cấu, chất lượng nguồn nhân lực. Hiện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hiện có 114 cán bộ, viên chức, người lao động, gồm 12 khoa phòng; cán bộ đại học và sau đại học chiếm chiếm 90,35%.

Trung tâm đã tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm; bệnh không lây nhiễm; phòng, chống tác động của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe; quản lý sức khỏe cộng đồng; khám phát hiện, điều trị dự phòng; phòng chống HIV/AIDS, truyền thông giáo dục sức khỏe và các dịch vụ y tế khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật, khẳng định vai trò là đơn vị y tế dự phòng tuyến đầu của tỉnh Phú Thọ .Vân Anh (CDC Phú Thọ)
Ý kiến của bạn