Trung tâm hồi sức COVID-19 Vĩnh Long

'Nếu tiếp tục có đợt đi Vĩnh Long, em vẫn tình nguyện đến với người bệnh COVID-19'

'Nếu tiếp tục có đợt đi Vĩnh Long, em vẫn tình nguyện đến với người bệnh COVID-19'

Sự hi sinh thầm lặng - 03/02/2022 17:00

SKĐS - "Chúng em đều vui vì được về với gia đình, với công việc thường ngày, nhưng cũng rất nhớ Vĩnh Long... Nếu bệnh viện tiếp tục có đợt đi Vĩnh Long, em vẫn tình nguyện đến với người bệnh COVID-19 tại đây...".