trúng phong

Cây đại bi chữa ho, cảm sốt

Cây đại bi chữa ho, cảm sốt

Thầy giỏi – thuốc hay - 20/07/2021 10:10

SKĐS - Đại bi được sử dụng làm cây thuốc chữa bệnh trong dân gian và là nguyên liệu để cất tinh dầu. Trong tinh dầu có chất dborneol, là một chất có tinh thể óng ánh và trắng như hoa mai, nên có tên Mai hoa băng phiến, vị thuốc được dùng trong cả Đông y và Tây y.