trứng ngỗng

Bánh trứng ngỗng - mùa lễ hội tháng Ba (*)

Bánh trứng ngỗng - mùa lễ hội tháng Ba (*)

Đời sống - 02/04/2020 16:07

SKĐS - Từng hàng, từng hàng bánh bột tròn thuôn thuôn, trắng muôn muốt, mịn mát như lụa nõn, sắc ánh lên trong veo, lóng lánh. Khen ai khéo tài đặt tên: Bánh trứng ngỗng