Trong tháng 4, Bộ Nội vụ tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai cải cách chính sách tiền lương

01-04-2023 11:56 AM | Thời sự

SKĐS - Một trong sáu nhiệm vụ công tác tháng 4/2023 được Bộ Nội vụ chú trọng đó là tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai cải cách chính sách tiền lương và phụ cấp mới đảm bảo theo yêu cầu Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Bộ Nội vụ vừa tổ chức Hội nghị giao ban kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng Quý I/2023 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 4/2023.

Tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh đã báo cáo những kết quả nổi bật trong quý I/2023. Trong đó, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao là 241 nhiệm vụ, đã hoàn thành 207 nhiệm vụ (đạt tỷ lệ 85,9%); còn 34 nhiệm vụ chưa hoàn thành theo yêu cầu của Bộ trưởng (chiếm 14,1%).

Trong tháng 4 này, Bộ Nội vụ tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai cải cách chính sách tiền lương - Ảnh 1.

Hội nghị giao ban kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng Quý I/2023 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 4/2023 của Bộ Nội vụ. Ảnh: Anh Cao.

Về tổ chức bộ máy và biên chế, đã hoàn thành 05/12 nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao, còn 7 nhiệm vụ đang tiếp tục thực hiện; đã xử lý 65 văn bản của các Bộ ngành, địa phương gửi đến Bộ Nội vụ và có 12 văn bản chưa đến hạn trả lời; Về quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đã hoàn thành 11/19 nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao, còn 8 nhiệm vụ đang tiếp tục thực hiện; đã xử lý 120 văn bản của các Bộ, ngành, địa phương gửi đến Bộ Nội vụ và có 26 văn bản chưa đến hạn trả lời.

Về chính sách tiền lương, đã hoàn thành 2/4 nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao, còn 2 nhiệm vụ đang tiếp tục thực hiện; đã xử lý 30 văn bản của các Bộ, ngành, địa phương gửi đến Bộ Nội vụ và có 7 văn bản chưa đến hạn trả lời; có 1 văn bản quá hạn trả lời…

Báo cáo cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4/2023 gồm:

Thứ nhất, tập trung cao độ để hoàn thành 106 nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao trong Quý II/2023, trong đó 34 nhiệm vụ còn tồn đọng từ tháng 03/2023 chuyển sang và 72 nhiệm vụ có thời hạn trình trong Quý II/2023 (riêng tháng 4 có 19 nhiệm vụ).

Thứ hai, tập trung hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi) và 11 dự thảo Nghị định trình Chính phủ xem xét, ban hành; hoàn thiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để thực hiện quy định tại Khoản 4 Điều 102 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Thứ ba, tập trung xây dựng, hoàn thiện 04 văn bản, đề án trình Thủ tướng Chính phủ.

Thứ tư, khẩn trương hoàn thiện trình Bộ trưởng ban hành 06 Thông tư và 04 văn bản, đề án.

Thứ năm, tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai cải cách chính sách tiền lương và phụ cấp mới đảm bảo theo yêu cầu Nghị quyết số 27-NQ/TW; Hội nghị Chuyên đề của Ban Chỉ đạo về cải cách thủ tục hành chính gắn với Chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, chính quyền số; Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 của các Bộ, ngành, địa phương,...

Thứ sáu, tham mưu tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp.

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong Quý I/2023 với khối lượng công việc tương đối nhiều. 

Về nhiệm vụ trong tháng 4 và Quý II năm 2023, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà gợi mở và yêu cầu các đơn vị cần tập trung hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm: Bám sát các nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác năm 2023 của Bộ đã ban hành và bổ sung; Tập trung cao độ cho xây dựng hệ thống hệ thể chế, vì, năm 2023 Bộ được giao xây dựng khối lượng thể chế tương đối lớn, rà soát, đánh giá lại một số Luật: Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội; Luật Hoạt động Chữ thập đỏ…

Bộ Nội vụ: Tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng góp phần cải thiện đời sống của cán bộ, công viên chứcBộ Nội vụ: Tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng góp phần cải thiện đời sống của cán bộ, công viên chức

SKĐS - Bộ Nội vụ cho rằng, việc xây dựng Nghị định của Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng (tăng thêm 20,8%) là cần thiết nhằm góp phần cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Muốn mắt sáng, hãy tăng cường những loại thực phẩm này I SKĐS


Lê Bảo
Ý kiến của bạn