trồng rừng

Xử lý dứt điểm các tồn tại, đạt mục tiêu 100% công ty nông, lâm nghiệp kinh doanh có lãi

Xử lý dứt điểm các tồn tại, đạt mục tiêu 100% công ty nông, lâm nghiệp kinh doanh có lãi

Thời sự - 29/06/2021 11:13

SKĐS - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 82-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp. Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% công ty nông, lâm nghiệp được xử lý dứt điểm các tồn tại về tài chính, đất đai và kinh doanh có lãi.