trồng cây trên mẫu đất mặt trăng

Trồng cây thành công trên mẫu đất lấy từ Mặt Trăng

Trồng cây thành công trên mẫu đất lấy từ Mặt Trăng

Quốc tế - 13/05/2022 16:19

SKĐS - Các nhà khoa học lần đầu tiên đã trồng cây thành công trên mẫu đất của Mặt Trăng được các phi hành gia mang về khi thực hiện sứ mệnh Apollo.